שאלות

Listed below are the answers to some of the most common questions we receive.

המחיר השעתי הנוכחי שלנו הוא $ 50 דולר ארה"ב לשעה. רוב הפרויקטים נרכשים באמצעות "הצעות" שהוא סכום חד פעמי מחולק x מספר מועדי תשלום כי בדרך כלל תואמות אבני דרך לתוצר.
בהחלט. Cyber Oceans משתמשת כעת ב- Bootstrap 4 כבסיס גיליון מדורגים של פתרונות האינטרנט שלנו.
אם יש צורך, בהחלט. עם זאת אנחנו בדרך כלל, מרחוק, ללכת עובד המיועד בכל תהליך הפריסה.